Recuperant el passat
Projecte del C.R.A. curs 2000/01


Treball: "RECUPERANT EL PASSAT"

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL TREBALL

INTRODUCCIÓ.

El curs 1999/00, les escoles de la Pobla, Benlloch, Vilanova i la Torre, vam formar el C.R.A. "El Trescaire" i des d'aleshores hem anat treballant amb projectes que ens feren caminar ensems, i, a més més, que feren implicar a tota la comunitat educativa dels quatre aularis.

El curs 1999/00 vam realitzar el projecte anomenat "El nostre patrimoni". Durant el segon trimestre del curs 2000/01 vam realitzar el treball que presentem ara amb el títol: "Recuperant el passat".

RECURSOS HUMANS.

En aquest treball es van implicar tots els mestres tutors dels quatre aularis i tots els mestres itinerants que impartien les especialitats. La relació és la següent:

JUSTIFICACIÓ.

Aquest treball pretén:

OBJECTIUS.

Els objectius, que els alumnes han assolit gaudint i engrescant-se en el treball, han sigut els següents:

METODOLOGIA.

La metodologia emprada ha sigut totalment activa. Totes les activitats al voltant del treball han estat basades en la investigació, participació, recollida d'informació, posada en comú, reflexió, diàleg i reconeixement de l'esforç realitzat en els treballs artesanals que ara han desaparegut totalment o s'han mecanitzat força.

Aquest procés d'investigació es va concretar en:

A més a més, durant el mes de febrer es van organitzar unes activitats a cada aulari per ensenyar els alumnes a treballar la llata i adonar-se´n de l'enorme quantitat d'objectes que es podien realitzar amb ella. Totes aquestes activitats van concloure amb una exposició a cada aulari. Tant els alumnes com la gent del poble es van implicar amb molta il·lusió.

Per acabar direm que vam celebrar el Dia del Llibre i cada aulari va passar diapositives i va explicar un dels oficis treballats. Al finalitzar es va repartir un catàleg a cada alumne.

VALORACIÓ DEL TREBALL.

Tal com diu el pròleg del catàleg, aquest treball és el fruit d'una profunda convicció que tenim tots els mestres que treballem al C.R.A. "El Trescaire": "L'educació és abans que res transmissió d'alguna cosa i només es transmet allò que qui ha de transmetre ho considera digne de ser conservat".

La valoració que fem els mestres és totalment positiva en quan al treball realitzat pels alumnes: la participació activa, la investigació, l'elaboració dels ítems, el contacte i el repecte per les persones majors que ens han ensenyat, la valoració de les nostres arrels... En quan els mestres, no cal dir que n'estem orgullosos del fruit del nostre treball i que tota la gent dels quatre pobles s'ha oferit a ajudar-nos en la investigació duta a terme i han col·laborat en tot el possible.


12/11/2006 21:56:09