Signes d'identitat

Història "sentimental" Pàgina d'inici Premis

Pàgina inicial

La Balaguera
c/ Ajuntament, s/n.
12191 la Pobla Tornesa
Telèfon: 964 338 033
Virgen de Loreto
c/ Llibertat, s/n.
12181 Benlloch
Telèfon: 964 339 230
Extramuros
c/ R. Rebollida, 29
12183 Vilanova d'Alcolea
Telèfon: 964 707 217
Col·legi Públic
c/ les Escoles, s/n.
12184 la Torre d'En Doménech
Telèfon: 964 707 163

1

Superar l'aïllament dels alumnes i afavorir la seua interrelació potenciant la idea de comarca.

2

Elaborar un projecte d'integració escolar dels, cada vegada més, alumnes procedents d'altres països i fomentar la interculturalitat.

3

Superar la condició d'aïllament de les unitats i millorar l'oferta educativa del nostre àmbit territorial d'influència.

4

Adaptar les actuacions educatives al medi, potenciant la realització d'activitats conjuntes de l'alumnat, a fi d'afavorir-ne la socialització i assolir un major coneixement de la realitat sociocultural i mediambiental de la nostra zona.

5

Planificar i desplegar, el professorat, les seues actuacions en equip.

6

Aprofitament racional dels recursos humans i materials.

7

Intercanvi d'experiències educatives i l'elaboració de materials didàctics adaptats.

8

Potenciar la participació social dels sectors de la comunitat escolar, la convivència entre els àmbits de les distintes localitats i la dinamització de la vida sociocultural de la zona.

9

Incorporar l'entorn més próxim i l'experiència dels alumnes al currículum escolar.

10

Fomentar hàbits de comprensió i tolerància democràtica.

11

Conéixer les festes, costums, tradicions i patrimoni de la comarca.

12

Afavorir la integració dels quatre aularis en un projecte comú i respectuós amb les singularitats particulars.

13

Valorar el treball en grup i les relacions familiars i de companyerisme.

14

Desenvolupar la reflexió i l'anàlisi front els fenòmens socials.


12/11/2006 17:39:08