Història legal

Aulari: La Torre d'En Doménech Pàgina d'inici Història "sentimental"

Pàgina principal

La Balaguera
c/ Ajuntament, s/n.
12191 la Pobla Tornesa
Telèfon: 964 338 033
Virgen de Loreto
c/ Llibertat, s/n.
12181 Benlloch
Telèfon: 964 738 820
Extramuros
c/ R. Rebollida, 29
12183 Vilanova d'Alcolea
Telèfon: 964 707 217
Col·legi Públic
c/ les Escoles, s/n.
12184 la Torre d'En Doménech
Telèfon: 964 324 136

RESUM DE DISPOSICIONS LEGALS

Codi 12005684
Centre COL·LEGI RURAL AGRUPAT EL TRESCAIRE
Localitat VILANOVA D'ALCOLEA

REFERÈNCIA

DISPOSICIONS

D.O.C.V.NUM/PAG.
3537/12776
DISP.NUM:
M5590/99

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 25-05-1999, (D.O.C.V. de 13-07-1999) LLOCS DE TREBALL AMB CARÀCTER ITINERANT
AMBIT:BENLLOCH, LA POBLA TORNESA, TORRE ENDOMENECH I VILANOVA D`ALCOLEA.
EFECTES CURS 1999/2000.

D.O.C.V.NUM/PAG.
3537/12776
DISP.NUM:
M5590/99

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 25-05-1999, (D.O.C.V. de 13-07-1999) COMPOSICIÓ RESULTANT
6 UNITATS E.PRIMARIA, 3 E.INFANTIL (2). EFECTES CURS 1999/2000.
INTEGRA:VIRGEN DE LORETO:12000546;LA BALAGUERA:12002166;CP.:12002491;EXTRAMUROS:12002798.

D.O.C.V.NUM/PAG.
3537/12776
DISP.NUM:
M5590/99

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 25-05-1999, (D.O.C.V. de 13-07-1999) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
EFECTES CURS 1999/2000.

D.O.C.V.NUM/PAG.
3537/12776
DISP.NUM:
M5590/99

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 25-05-1999, (D.O.C.V. de 13-07-1999) CREACIÓ DEL CENTRE
COM A COL.LEGI RURAL AGRUPAT D`EDUCACIO INFANTIL I PRIMARIA (CRA) NUM. 5.
ADREÇA: C. RAIMUNDO REBOLLIDA, 29. VILANOVA D`ALCOLEA. TITULAR: GENERALITAT VALENCIANA.

D.O.C.V.NUM/PAG.
3548/13586
DISP.NUM:
X6878/99

CORRECCIÓ D`ERRADES de 16-07-1999, (D.O.C.V. de 28-07-1999) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
CORRECCIO ERRADES ORDRE C.C.E.C. DE 25/05/1999.

D.O.C.V.NUM/PAG.
3627/18520
DISP.NUM:
X9372/99

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ de 26-10-1999, (D.O.C.V. de 17-11-1999) AJUDES
PROJECTE COMPENSACIO EDUCATIVA E.INFANTIL, E.PRIMARIA/E.S.O.:1.010.000 PTA. CRA.
CURS 1999/2000.

D.O.C.V.NUM/PAG.
3651/20550
DISP.NUM:
10765/99

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 13-12-1999, (D.O.C.V. de 23-12-1999) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
COM D`ESPECIAL DIFICULTAT.
BENLLOCH, LA POBLA TORNESA,TORRE ENDOMENECH,VILANOVA D`ALCOLEA. TOTS. CURS 1999/2000.

D.O.C.V.NUM/PAG.
3712/04315
DISP.NUM:
X2106/00

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 16-03-2000, (D.O.C.V. de 20-03-2000) CANVI DENOMINACIÓ DEL CENTRE
ANTIGA: COL.LEGI RURAL AGRUPAT NUM. 5
NOVA: COL.LEGI RURAL AGRUPAT EL TRESCAIRE.

D.O.C.V.NUM/PAG.
3759/09633
DISP.NUM:
04156/00

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 15-05-2000, (D.O.C.V. de 29-05-2000) CANVI DENOMINACIÓ DEL CENTRE
ANTIGA: COL.LEGI RURAL AGRUPAT NUM. 5.
NOVA: COL.LEGI RURAL AGRUPAT EL TRESCAIRE. DEROGA ORDRE CCEC. 16/03/2000 (DOGV.20/03/2000)

D.O.C.V.NUM/PAG.
3759/09633
DISP.NUM:
04156/00

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 15-05-2000, (D.O.C.V. de 29-05-2000) PROGRAMA ENSENYAMENT EN VALENCIÀ (PEV)

D.O.C.V.NUM/PAG.
3760/09816
DISP.NUM:
X4188/00

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 17-05-2000, (D.O.C.V. de 30-05-2000) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
EFECTES CURS 2000/2001.
SUBSTITUIX ANNEX II SENSE MODIFICACIO ORDRE C.C.E.C. DE 17/03/2000 (DOGV. 28/03/2000).

D.O.C.V.NUM/PAG.
3804/14736
DISP.NUM:
S6073/00

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ de 14-07-2000, (D.O.C.V. de 31-07-2000) AJUDES
PROJECTE COMPENSACIO EDUCATIVA E.INFANTIL, E.PRIMARIA/E.S.O.:900.000 PTA.
LOCALITATS: VILANOVA D`ALCOLEA, BENLLOCH, LA POBLA TORNESA, TORRE ENDOMENECH. CURS 2000/2001.

D.O.C.V.NUM/PAG.
3849/17928
DISP.NUM:
M7919/00

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ de 21-09-2000, (D.O.C.V. de 03-10-2000) AJUDES
PROJECTE FORMACIO PROFESSORAT EN CENTRES.
IMPORT: 71.500 PTA.

D.O.C.V.NUM/PAG.
3940/02978
DISP.NUM:
01329/01

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 15-01-2001, (D.O.C.V. de 15-02-2001) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
COM D`ESPECIAL DIFICULTAT.
BENLLOCH-LA POBLA TORNESA-TORRE ENDOMENECH-VILANOVA D`ALCOLEA.
TOTS. CURS 2000/2001.

D.O.C.V.NUM/PAG.
3983/08599
DISP.NUM:
M3420/01

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ de 04-04-2001, (D.O.C.V. de 20-04-2001) ESCOLES VIATGERES
FASE PRIMAVERA: ABRIL-MAIG 2001. SORIA.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4108/21950
DISP.NUM:
09736/01

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ de 21-09-2001, (D.O.C.V. de 17-10-2001) AJUDES
PROJECTE FORMACIO PROFESSORAT EN CENTRES.
IMPORT: 56.000 PTA. 337 E.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4124/23750
DISP.NUM:
A10675/01

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ de 24-10-2001, (D.O.C.V. de 09-11-2001) APROVACIÓ PROJECTE ACCIÓ EDUCATIVA PREFERENT
AUTORITZACIO PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA.
IMPORT: 910.000 PTA.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4180/02269
DISP.NUM:
00891/02

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 14-01-2002, (D.O.C.V. de 31-01-2002) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
COM D`ESPECIAL DIFICULTAT.
BENLLOCH-LA POBLA TORNESA-TORRE ENDOMENECH-VILANOVA D`ALCOLEA.
CURS 2001/2002.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4210/07107
DISP.NUM:
X2533/02

RESOLUCIO D.G.CENTRES DOCENTS de 08-03-2002, (D.O.C.V. de 14-03-2002) ADSCRIPCIÓ DEL CENTRE
EFECTES ESCOLARITZACIO A SECCIO E. SECUNDARIA I.E.S. SANT MATEU.
CABANES. (12005519).
CURS 2002/2003. NIVELL: E.S.O. (1/2).

D.O.C.V.NUM/PAG.
4210/07107
DISP.NUM:
X2533/02

RESOLUCIO D.G.CENTRES DOCENTS de 08-03-2002, (D.O.C.V. de 14-03-2002) ADSCRIPCIÓ DEL CENTRE
EFECTES ESCOLARITZACIO A I.E.S. VALL D`ALBA. (12005544).
CURS 2002/2003. NIVELL: E.S.O. (1/2).

D.O.C.V.NUM/PAG.
4252/13853
DISP.NUM:
X5108/02

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 10-05-2002, (D.O.C.V. de 20-05-2002) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
EFECTES CURS 2002/2003.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4252/13853
DISP.NUM:
X5108/02

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 10-05-2002, (D.O.C.V. de 20-05-2002) COMPOSICIÓ RESULTANT
6 UNITATS E.PRIMARIA, 4 E.INFANTIL (2).
EFECTES CURS 2002/2003.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4319/22139
DISP.NUM:
08310/02

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ de 22-07-2002, (D.O.C.V. de 22-08-2002) AJUDES
AUTORITZACIO PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS TOTALS: 17.880 E.
SINGULARITAT RURAL.
CURS 2002/03. ANNEX II.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4430/02274
DISP.NUM:
X785/03

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 18-12-2002, (D.O.C.V. de 31-01-2003) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
COM D`ESPECIAL DIFICULTAT.
CURS 2002/2003.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4469/09398
DISP.NUM:
03422/03

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ de 14-03-2003, (D.O.C.V. de 28-03-2003) AJUDES
AUTORITZACIO PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS TOTALS: 5.960 E.
2n./3r. QUADRIMESTRE DEL CURS 2002/03.
ANNEX II.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4499/13427
DISP.NUM:
X5165/03

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 22-04-2003, (D.O.C.V. de 14-05-2003) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
EFECTES CURS 2003/2004.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4499/13427
DISP.NUM:
X5165/03

ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 22-04-2003, (D.O.C.V. de 14-05-2003) COMPOSICIÓ RESULTANT
7 UNITATS E.PRIMARIA, 4 E.INFANTIL (2).
EFECTES CURS 2003/2004.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4571/22234
DISP.NUM:
08802/03

RESOLUCIÓ D.G.ENSENYAMENT de 18-07-2003, (D.O.C.V. de 22-08-2003) AJUDES
AUTORITZACIO PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS TOTALS: 7.200 E.
CURS 2003/2004.
ANNEX II.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4628/27398
DISP.NUM:
X11858/03

RESOLUCIÓ D.G.ENSENYAMENT de 24-10-2003, (D.O.C.V. de 12-11-2003) AJUDES
PROJECTE FORMACIO PROFESSORAT EN CENTRES.
IMPORT: 600 E.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4711/05785
DISP.NUM:
M2497/04

ORDRE CONSELLERIA CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT de 20-02-2004, (D.O.C.V. de 12-03-2004) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
COM D`ESPECIAL DIFICULTAT.
ANNEX V: COL.LEGIS RURALS AGRUPATS.
EFECTES CURS 2003/2004.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4720/07242
DISP.NUM:
X2878/04

ORDRE CONSELLERIA CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT de 08-03-2004, (D.O.C.V. de 26-03-2004) COMPOSICIÓ RESULTANT
7 UNITATS E.PRIMARIA, 5 E.INFANTIL (2).
EFECTES CURS 2004/2005.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4720/07242
DISP.NUM:
X2878/04

ORDRE CONSELLERIA CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT de 08-03-2004, (D.O.C.V. de 26-03-2004) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
EFECTES CURS 2004/2005.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4727/08360
DISP.NUM:
02879/04

RESOLUCIÓ D.G.ENSENYAMENT de 09-03-2004, (D.O.C.V. de 06-04-2004) AJUDES
AUTORITZACIO PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS TOTALS: 4.800 E.
CURS 2003/2004.
ANNEX II. 2n. / 3r. QUADRIMESTRE.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4809/20039
DISP.NUM:
X7999/04

RESOLUCIÓ D.G.ENSENYAMENT de 21-07-2004, (D.O.C.V. de 30-07-2004) AJUDES
AUTORITZACIO PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS TOTALS: 7.200 E.
CURS 2004/2005.C.ERRADES RESOLUCIO 21/07/04 (DOGV 07/09).

D.O.C.V.NUM/PAG.
4915/34425
DISP.NUM:
X13477/04

ORDRE CONSELLERIA CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT de 01-12-2004, (D.O.C.V. de 31-12-2004) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
COM D`ESPECIAL DIFICULTAT.
ANNEX V: COL.LEGIS RURALS AGRUPATS.
EFECTES CURS 2004/2005.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4953/06271
DISP.NUM:
X1915/05

RESOLUCIÓ D.G.ENSENYAMENT de 10-02-2005, (D.O.C.V. de 24-02-2005) ESCOLES VIATGERES
FASE ABRIL-MAIG 2005. NAVARRA.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4962/08118
DISP.NUM:
Q2132/05

RESOLUCIÓ D.G.ENSENYAMENT de 17-02-2005, (D.O.C.V. de 09-03-2005) AJUDES
PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS SEGON I TERCER QUADRIMESTRE: 4.800 E.
CURS 2004/2005.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4973/10163
DISP.NUM:
X3199/05

ORDRE CONSELLERIA CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT de 14-03-2005, (D.O.C.V. de 29-03-2005) COMPOSICIÓ RESULTANT
8 UNITATS E.PRIMARIA, 5 E.INFANTIL (2).
CURS 2005/2006.

D.O.C.V.NUM/PAG.
4973/10163
DISP.NUM:
X3199/05

ORDRE CONSELLERIA CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT de 14-03-2005, (D.O.C.V. de 29-03-2005) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
CURS 2005/2006.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5064/26799
DISP.NUM:
X8854/05

RESOLUCIÓ D.G.ENSENYAMENT de 21-07-2005, (D.O.C.V. de 04-08-2005) AJUDES
PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS PRIMER QUADRIMESTRE.
CURS 2005/2006.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5135/35976
DISP.NUM:
X12531/05

RESOLUCIÓ SERVICI TERRITORIAL de 24-10-2005, (D.O.C.V. de 15-11-2005) SUBHASTA OBRES
AMPLIACIO EDIFICACIO 2 AULES+LAVABO AL CP DE BENLLOCH. EXP.NUM.: 55/2003.
PRESSUPOST: 176.085,49 EUROS.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5200/06223
DISP.NUM:
X1687/06

ORDRE CONSELLERIA CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT de 30-12-2005, (D.O.C.V. de 16-02-2006) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
COM D`ESPECIAL DIFICULTAT.
ANNEX V: COL.LEGIS RURALS AGRUPATS.
CURS 2005/2006.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5219/09735
DISP.NUM:
X2835/06

RESOLUCIÓ SERVICI TERRITORIAL de 08-02-2006, (D.O.C.V. de 15-03-2006) ADJUDICACIÓ OBRES
AMPLIACIO 2 AULES+LAVABO AL C.P. DE BENLLOCH. EXP.: 55/2003.
IMPORT: 165.696,45 EUROS. ADJUDICATARI: MARCALA, S.A.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5208/07525
DISP.NUM:
02240/06

ORDRE CONSELLERIA CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT de 20-02-2006, (D.O.C.V. de 28-02-2006) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
EFECTES CURS 2006/2007.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5208/07525
DISP.NUM:
02240/06

ORDRE CONSELLERIA CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT de 20-02-2006, (D.O.C.V. de 28-02-2006) COMPOSICIÓ RESULTANT
9 UNITATS E.PRIMARIA, 5 E.INFANTIL (2).
EFECTES CURS 2006/2007.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5215/09150
DISP.NUM:
02491/06

RESOLUCIÓ D.G.ENSENYAMENT de 23-02-2006, (D.O.C.V. de 09-03-2006) AJUDES
ACCIONS DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS SEGON I TERCER QUADRIMESTRE:5.400 E.
CURS 2005/2006.
CORRECCIO ERRADES D.0.G.V. 30/03/2006 INCLOSA.

B.O.E.NUM/PAG.
0167/26488
DISP.NUM:
806/06

REIAL DECRET de 30-06-2006, (B.O.E. de 14-07-2006) IMPLANTACIÓ ENSENYANCES LOE
EFECTES CURS 2008/2009. EDUCACIO INFANTIL SEGON CICLE.
CESSAMENT EDUCACIO INFANTIL 2n.CICLE LOGSE CURS 2008/2009 PER APLICACIO CALENDARI LOE.

B.O.E.NUM/PAG.
0167/26488
DISP.NUM:
806/06

REIAL DECRET de 30-06-2006, (B.O.E. de 14-07-2006) IMPLANTACIÓ ENSENYANCES LOE
EFECTES CURS 2007/2008. EDUCACIO PRIMARIA.
CESSAMENT EDUCACIO PRIMARIA LOGSE CURS 2009/2010 PER APLICACIO CALENDARI LOE.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5311/26214
DISP.NUM:
08793/06

RESOLUCIÓ D.G.ENSENYAMENT de 14-07-2006, (D.O.C.V. de 26-07-2006) AJUDES
PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS: 3.000 EUROS.
CURS 2006/2007.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5455/08755
DISP.NUM:
02161/07

ORDRE CONSELLERIA CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT de 30-01-2007, (D.O.C.V. de 21-02-2007) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
COM D`ESPECIAL DIFICULTAT.
ANNEX V: COL.LEGIS RURALS AGRUPATS.
CURS 2006/2007.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5545/27818
DISP.NUM:
08710/07

RESOLUCIÓ D.G.ENSENYAMENT de 21-06-2007, (D.O.C.V. de 29-06-2007) AJUDES
INTERCANVIS ESCOLARS PER A AFAVORIR LA INTEGRACIO LINGÜISTICA.
IMPORT 900 E.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5577/32748
DISP.NUM:
10516/07

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS de 06-08-2007, (D.O.C.V. de 14-08-2007) AJUDES
PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS PRIMER QUADRIMESTRE: 1000 E.
CURS 2007/2008.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5744/57202
DISP.NUM:
04636/08

ORDRE CONSELLERIA EDUCACIÓ de 01-04-2008, (D.O.C.V. de 17-04-2008) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
COM D`ESPECIAL DIFICULTAT. ANNEX V: COL.LEGIS RURALS AGRUPATS.
CURS 2007/2008.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5792/68614
DISP.NUM:
7836/08

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS de 17-06-2008, (D.O.C.V. de 25-06-2008) AJUDES
PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS SEGON I TERCER QUADRIMESTRE: 2000 E.
CURS 2007/2008.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5810/72709
DISP.NUM:
09046/08

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS de 15-07-2008, (D.O.C.V. de 21-07-2008) AJUDES
INTERCANVIS ESCOLARS PER A AFAVORIR LA INTEGRACIO LINGÜISTICA.
IMPORT 875 E.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5847/78539
DISP.NUM:
10420/08

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS de 03-09-2008, (D.O.C.V. de 11-09-2008) AJUDES
PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS PRIMER QUADRIMESTRE: 1000 E.
CURS 2008/2009.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5936/02094
DISP.NUM:
00243/09

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS de 19-12-2008, (D.O.C.V. de 20-01-2009) AJUDES
PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. CARACTER EXTRAORDINARI.
IMPORT: 300 E. CURS 2008/2009.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5944/003510
DISP.NUM:
00892/09

ORDRE CONSELLERIA EDUCACIÓ de 30-01-2009, (D.O.C.V. de 30-01-2009) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
COM D`ESPECIAL DIFICULTAT. ANNEX V: COL.LEGIS RURALS AGRUPATS.
CURS 2008/2009.

D.O.C.V.NUM/PAG.
5963/08332
DISP.NUM:
02182/09

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS de 17-02-2009, (D.O.C.V. de 26-02-2009) ADSCRIPCIÓ DEL CENTRE
EFECTES ESCOLARITZACIO A I.E.S. ALFONSO XII DE VALL D'ALBA. (12005544). CODI AULARIS: 12000546-12002491.
CURS 2009/2010. NIVELL: E.S.O. (1/2).

D.O.C.V.NUM/PAG.
6004/15944
DISP.NUM:
04683/09

ORDRE CONSELLERIA EDUCACIÓ de 21-04-2009, (D.O.C.V. de 30-04-2009) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
EFECTES CURS 2009/2010.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6004/15944
DISP.NUM:
04683/09

ORDRE CONSELLERIA EDUCACIÓ de 21-04-2009, (D.O.C.V. de 30-04-2009) COMPOSICIÓ RESULTANT
10 UNITATS E.PRIMARIA, 5 E.INFANTIL (2).
EFECTES CURS 2009/2010.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6033/23691
DISP.NUM:
06645/09

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS de 28-05-2009, (D.O.C.V. de 11-06-2009) AJUDES
PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS SEGON I TERCER QUADRIMESTRE: 2.000 ¿
CURS 2008/2009.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6077/31293
DISP.NUM:
09492/09

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS de 27-07-2009, (D.O.C.V. de 12-08-2009) AJUDES
PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS PRIMER QUADRIMESTRE: 700 E.
CURS 2009/2010.

NUM.REGISTRO:
10413/09

COMUNICACIÓ SERVEI TERRITORIAL de 29-09-2009, VARIS
CENTRE AMB MENJADOR.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6156/43195
DISP.NUM:
13355/09

RESOLUCIÓ D.G.AVALUACIÓ,INNOVACIÓ I Q.EDUCATIVA I F.PROF. de 18-11-2009, (D.O.C.V. de 01-12-2009) AJUDES
PROJECTES DE FOMENT I RECUPERACIO DE TRADICIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
CURS 2009/2010. IMPORT: 2.300 E.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6241/13516
DISP.NUM:
03389/10

RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ de 05-03-2010, (D.O.C.V. de 08-04-2010) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
COM D'ESPECIAL DIFICULTAT.
ANNEX V: COL.LEGIS RURALS AGRUPATS CONSTITUÏTS PER MENYS DE 3 UNITATS
E.INFANTIL, 6 UNITATS E.PRIMARIA. CURS 2009/2010.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6258/17216
DISP.NUM:
04879/10

RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ de 21-04-2010, (D.O.C.V. de 03-05-2010) COMPOSICIÓ RESULTANT
11 UNITATS E.PRIMARIA, 6 E.INFANTIL (2).
CURS 2010/2011.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6258/17216
DISP.NUM:
04879/10

RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ de 21-04-2010, (D.O.C.V. de 03-05-2010) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
CURS 2010/2011.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6318/29846
DISP.NUM:
08368/10

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS de 16-07-2010, (D.O.C.V. de 26-07-2010) AJUDES
PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS PRIMER, SEGON
I TERCER QUADRIMESTRE: 2.000 E. CURS 2010/2011

NUM.REGISTRO:
12471/12

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS de 29-10-2010, CLASSIFICACIÓ CENTRES PÚBLICS A EFECTES RETRIBUTIUS
TIPUS CATALOGACIO: B UNITATS DE CATALOGACIO: 17
CURS 2010/2011.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6396/41678
DISP.NUM:
12157/10

ACTA AJUNTAMENT de 02-11-2010, (D.O.C.V. de 12-11-2010) VARIS
INFORMACIO PUBLICA PLA ESPECIAL CREACIO DE RESERVA DE SOL DOTACIONAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO
URBANA PER A LA REPOSICIO DEL CEIP JUNT AMB L'ESTUDI D'INTEGRACIO PAISATGISTICA I ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6577/29197
DISP.NUM:
08397/11

RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS de 20-07-2011, (D.O.C.V. de 01-08-2011) AJUDES
PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS PRIMER, SEGON
I TERCER QUADRIMESTRE: 1.899 E. CURS 2011/2012

D.O.C.V.NUM/PAG.
6733/07344
DISP.NUM:
02543/12

RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ de 22-02-2012, (D.O.C.V. de 13-03-2012) COMPOSICIÓ RESULTANT
12 UNITATS E.PRIMARIA, 6 E.INFANTIL (2). CREACIO 1 UNITAT E.PRIM. AULARI DE BENLLOCH CODI 12000546.
EFECTES CURS 2012/2013.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6733/07344
DISP.NUM:
02543/12

RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ de 22-02-2012, (D.O.C.V. de 13-03-2012) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
EFECTES CURS 2012/2013.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6834/23451
DISP.NUM:
07817/12

DECRET GENERALITAT VALENCIANA de 03-08-2012, (D.O.C.V. de 06-08-2012) TRANSFORMACIONS
ASSIMILACIO DEL PEV I PIL AL PPEV I DEL PIP I ZC AL PPEC.
EFECTES SEGONS APLICACIO CALENDARI.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6857/25769
DISP.NUM:
08276/12

RESOLUCIÓ D.G.INNOVACIÓ, ORDENACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA de 03-09-2012, (D.O.C.V. de 07-09-2012) AJUDES
PROGRAMES DE COMPENSACIO EDUCATIVA. RECURSOS ECONOMICS PRIMER, SEGON
I TERCER QUADRIMESTRE: 2.700 E. CURS 2012/2013.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6997/08788
DISP.NUM:
03269/13

RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT de 02-04-2013, (D.O.C.V. de 05-04-2013) COMPOSICIÓ RESULTANT
12 UNITATS E.PRIMARIA, 6 E.INFANTIL (2).
EFECTES CURS 2013/2014.

D.O.C.V.NUM/PAG.
6997/08788
DISP.NUM:
03269/13

RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT de 02-04-2013, (D.O.C.V. de 05-04-2013) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
EFECTES CURS 2013/2014.

D.O.C.V.NUM/PAG.
7002/09834
DISP.NUM:
03427/13

RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT de 04-04-2013, (D.O.C.V. de 12-04-2013) CLASSIFICACIÓ CENTRES PÚBLICS A EFECTES RETRIBUTIUS
TIPUS CATALOGACIÓ: B. UNITATS DE CATALOGACIÓ: 18.
EFECTES CURS 2012/2013.

NUM.REGISTRE:

13269/13

AUTORITZACIÓ D.GENERAL DE CENTRES de 19-06-2013, AUTORITZACIÓ UNITATS HABILITADES
CURS 2013/2014.
AULARI DE BENLLOCH CODI 12000546.

D.O.C.V.NUM/PAG.
7082/22836
DISP.NUM:
08153/13

RESOLUCIÓ D.G.INNOVACIÓ, ORDENACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA de 23-07-2013, (D.O.C.V. de 05-08-2013) AUTORITZACIÓ PROGRAMA EXPERIMENTAL
CONTRACTE-PROGRAMA CURS ESCOLAR 2013/2014.

D.O.C.V.NUM/PAG.
7121/28723
DISP.NUM:
09285/13

RESOLUCIÓ D.G.INNOVACIÓ, ORDENACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA de 19-09-2013, (D.O.C.V. de 30-09-2013) AJUDES
IMPORT: 5194 E.
CONTRACTE-PROGRAMA CURS ESCOLAR 2013/2014.

D.O.C.V.NUM/PAG.
7129/29697
DISP.NUM:
09790/13

CORRECCIÓ D`ERRADES de 03-10-2013, (D.O.C.V. de 11-10-2013) AUTORITZACIÓ PROGRAMA EXPERIMENTAL
CONTRACTE-PROGRAMA CURS ESCOLAR 2013/2014. SUBSTITUCIO ANNEX I.
CORRECCIO ERRADES RESOLUCIO 23/07/2013 (DOCV 05/08/13).

D.O.C.V.NUM/PAG.
7216/03852
DISP.NUM:
01375/14

RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT de 14-02-2014, (D.O.C.V. de 18-02-2014) CATALOGACIÓ LLOCS DE TREBALL DOCENT
EFECTES CURS 2014/2015.

D.O.C.V.NUM/PAG.
7216/03852
DISP.NUM:
01375/14

RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT de 14-02-2014, (D.O.C.V. de 18-02-2014) COMPOSICIÓ RESULTANT
13 UNITATS E.PRIMARIA, 6 E.INFANTIL (2). 1 PRIM. AULARI DE LA POBLA TORNESA CODI 12002166.
EFECTES CURS 2014/2015.

NUM.REGISTRE:

13798/14

RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT de 15-05-2014, CLASSIFICACIÓ CENTRES PÚBLICS A EFECTES RETRIBUTIUS
TIPUS CATALOGACIÓ: B. UNITATS DE CATALOGACIÓ: 19
CURS 2013/2014.

NUM.REGISTRE:

13870/14

AUTORITZACIÓ D.GENERAL DE CENTRES de 18-06-2014, AUTORITZACIÓ UNITATS HABILITADES
CURS 2014/15.
AULARI DE BENLLOCH CODI 12000546.

D.O.C.V.NUM/PAG.
7311/16325
DISP.NUM:
06347/14

DECRET GENERALITAT VALENCIANA de 04-07-2014, (D.O.C.V. de 07-07-2014) IMPLANTACIÓ ENSENYANCES LOMCE
EFECTES CURS 2014/2015. EDUCACIO PRIMARIA.
CESSAMENT EDUCACIO PRIMARIA LOE CURS 2015/2016 PER APLICACIO CALENDARI LOMCE.

D.O.C.V.NUM/PAG.
7322/18223
DISP.NUM:
06927/14

CORRECCIÓ D`ERRADES de 15-07-2014, (D.O.C.V. de 22-07-2014) AUTORITZACIÓ PROGRAMA EXPERIMENTAL
CONTRACTE-PROGRAMA CURS ESCOLAR 2014/15. SUBSTITUCIO ANNEX I.
CORRECCIO ERRADES RESOLUCIO DG INNOVACIO, ORDENACIO I POLITICA LINGUISTICA 15/07/2014 (DOCV 21/07/14).

D.O.C.V.NUM/PAG.
7407/28164
DISP.NUM:
10406/14

RESOLUCIÓ D.G.INNOVACIÓ, ORDENACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA de 11-11-2014, (D.O.C.V. de 20-11-2014) SUBVENCIONS
PROGRAMA PER AL DESENROTLLAMENENT DE PROJECTES D'INNOVACIO PER A LA LLUITA CONTRA
EL FRACAS ESCOLAR A TRAVES DE LA MUSICA.

D.O.C.V.NUM/PAG.
7419/29494
DISP.NUM:
11168/14

RESOLUCIÓ D.G.INNOVACIÓ, ORDENACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA de 03-12-2014, (D.O.C.V. de 09-12-2014) AJUDES
CONTRACTE-PROGRAMA CURS ESCOLAR 2014/2015.

NUM.REGISTRE:

14275/15

RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT de 12-03-2015, CLASSIFICACIÓ CENTRES PÚBLICS A EFECTES RETRIBUTIUS
TIPUS CATALOGACIÓ: B. UNITATS DE CATALOGACIÓ: 20
CURS 2014/2015

D.O.C.V.NUM/PAG.
7499/09951
DISP.NUM:
02987/15

RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT de 31-03-2015, (D.O.C.V. de 07-04-2015) COMPOSICIÓ RESULTANT
13 UNITATS E.PRIMARIA, 6 E.INFANTIL (2).
I CATALOGACIO LLOCS DE TREBALL DOCENT. EFECTES CURS: 2015/2016.


04/02/2009 19:45:09