La dolça gastronomia
Projecte del C.R.A. curs 2001/02

Pàgina principal


Avui hi ha un esdeveniment
que ens alegra tot el dia:
volem donar a saber
la nostra Gastronomia.

Mares, pares i xiquets,
arrimeu-vos un poquet
per tastar les nostres pastes
que El Trescaire us ha fet.

Rotllets, magdalenes,
cristinetes, pastissets i negrets.

Si en voleu demaneu més,
que aprofite i res més.
Si en voleu demaneu més,
que aprofite i res més.

 

JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Fent un poc de memòria hem de començar dient que el curs 1999/00, els quatre aularis que conformen el C.R.A. "El Trescaire" (la Pobla Tornesa, Benlloch, Vilanova d'Alcolea i la Torre d'En Doménech) vam treballar en el projecte "El nostre patrimoni". Vam conéixer llocs, indrets i edificis emblemàtics i significatius dels quatre pobles. El curs 2000/01, hem treballat en un nou projecte: "Recuperant el passat", un recull d'oficis antics i modes de vida del passat comarcal. I ara, per aquest any escolar, ens hem plantegem un tercer projecte "La dolça gastronomia": un recorregut pels dolços típics de la comarca.

Aquests tres projectes han partit d'unes premises bàsiques: donar a conéixer l'entorn i les característiques comunes i particulars de tots quatre aularis, obrir l'escola al poble, a la comarca, i així re-conéixer la realitat comarcal. En parlar d'un re-coneixement, la nostra idea ha estat la següent: que la gent de la comarca aprenguera a valorar allò que formant part del seu patrimoni, de la cultura popular, no ha assolit, generalment, el prestigi que mereix, i, al mateix temps, apropar-lo a la realitat quotidiana de l'alumnat. I com ha estat possible tot açò? Doncs, el projecte "El nostre patrimoni" va tenir una molt bona rebuda però, com tot allò que s'inicia, no li vam donar un abast massa ampli, de fet, es va quedar en un àmbit purament escolar. En arribar a "Recuperant el passat", ja vam decidir des de l'inici que li donaríem molta més publicitació i així, partint del treball de recerca per part de l'alumnat, vam organitzar (a tots quatre aularis) exposicions al centre en horari de cap de setmana, obertes a tothom, i, després vam editar un catàleg amb tots els oficis investigats.

Hem triat aquest any "La dolça gastronomia" perquè pensem que és una temàtica molt adient per a implicar tota la comunitat educativa: alumnat, pares, familiars, coneguts...; caldrà que els pares col·laboren activament i ajuden els fills en el procés de recerca i, fins i tot, d'elaboració d'alguns pastissos; podem pensar en mostres gastronòmiques obertes a tots.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Objectius generals del projecte:

 • Obrir llaços de col·laboració nouvinguts-escola-entorn.

 • Establir una doble relació escola - entorn: primer l'entorn (proper i llunyà -cas d’immigrants-) facilita informació i després, l'escola processa la informació, li dóna forma i la publicita.

 • Interrelacionar les activitats extraescolars amb les propostes didàctiques a l'aula, de manera que hi haja una coherència i continuïtat entre el treball fet a l'aula i el de fora de l'escola.

 • Publicitar el resultat del projecte al món educatiu.

 • Objectius per a l'alumnat:

  CONTINGUTS A TREBALLAR EN EL PROJECTE

  METODOLOGIA DEL TREBALL

  Totes les activitats al voltant del projecte, tant aquelles que tinguen un caràcter previ com les que es vagen concretant en el procés i posterior valoració, estaran basades en la cooperació, participació activa, reflexió, posada en comú, diàleg. Pretenem afavorir al màxim el treball col·laboratiu entre l'escola, els nouvinguts (alumnes i famílies) i l'entorn (proper i llunyà).

  Les propostes de treball abarcaran, de forma global i amb unitat d'acció, els distints espais i contextos on es desenvolupa l'activitat de l'alumnat: els aularis i els recursos informatius i culturals de l'entorn i dels espais físics dels immigrants. Diferenciarem tres moments bàsics d'actuació:

  TEMPORALITZACIÓ DEL PROJECTE

  La Pobla: preparant-se per fer borraines i figues albardades

  Benlloch: un mostrari de fruits de la tardor i dos plats de mostillo

  Vilanova: el cóc amb codony a punt per dur-lo al forn


  12/11/2006 21:54:43