Activitats complementàries 2009/2010

Aulari: Vilanova d'Alcolea

Hort escolar

Pàgina principal


CAIXA DE FERRAMENTES

El dia 10 de novembre de 2009 es va montar una caixa gran de plàstic i es va omplir de les ferramentes que disposarem per a poder treballar el nostre hort: rastells, forques, pala, aixadelles grans i menudes, birbadores, cabaços, poals, tisores, carretó, jardineres.

Potser ens falta alguna ferranenta més, ja la comprarem a mesura que la necessitem.

Caixa amb eines i estris

SEMBRA DE NOVEMBRE

El dia 12 de novembre de 2009 vam començar a sembrar al nostre hort.

En primer lloc el vam parcel·lar, tot seguit posàrem dues estaques per cada vuit gomes de goteig i ens van eixir cinc parcel·les. Les vam distribuir seguint un ordre: Infantil, 1r Cicle, 2n Cicle, 3r Cicle i racó de les plantes aromàtiques.

Amb l'ajuda de Manolo, els mestres vam anar rastejant el terreny que anàvem a plantar per tindre la terra solta i traure les pedres més grosses. No ho van fer els alumnes perquè era un poc difícil a l'estar les gomes de rec. Després cada grup d'alumnes es va posar a la seua parcel·la i començàrem a plantar: alls, faves, carlotes, espinacs i pésols.

Tot no es planta igual:

  • Amb els alls, les faves i els pésols, els alumnes van agarrar l'aixadella i van fer un solc. Després cada alumne dipositava unes llavors a cada part de goma de rec i anaven tapant-les amb terra.

  • Amb les carlotes i els espinacs, com les llavors són molt menudes, cada alumne, amb un grapat de llavors, anava posant-les a cada banda de goma de rec i les tapava de terra amb la mà.

Al racó de plantes aromàtiques hem posat saboritja i timonet. A més, els de 3r Cicle, han plantat mitja dotzena d'endívies, que aguanten més el fred que l'encisam.

Va ser un dia intens perquè també vam fer planter de bellotes. Cada cicle va omplir mitja jardinera amb grava, al damunt, gotets de plàstic plens de torba amb dues bellotes. Al got li vam fer un foradet al cul per a que isca l'aigua. Esperem tindre prompte planter de carrasques.

Vam obrir el rec a goteig de manera que regara una hora al dia. Seguint els consells de Manolo, li hem llevat força perquè era convenient que no colara l'aigua tan cap al fons i que la taca d'humitat fora més extensa.

Posant estaques

Preparant la terra

Sembrant alls

Sembrant espinacs

Sembrant faves

Sembrant carlotes

Fent un solc amb les aixadelles

Sembrant pésols

Planter d'endívies i timó

Manolo assessorant

Planter de bellotes

Posem etiquetes a l'hort de les llavors sembrades

REC A GOTEIG

El dia 10 de desembre de 2009 cada aula va realitzar l'experiència de la importancia del reg a goteig.

El nostre hort no el reguem manualment, ni per aspersió, ni en mànega sino a goteig. Per què? Perquè d'eixa forma tenim uns avantatges:

  • Es pot regar automàticament.

  • Màxima eficàcia en l'estalvi d'aigua.

  • Limita el creixement d'herbes roïnes.

Esta forma de reg contribueix a la sostenibilitat a més de facilitar-nos la feina a l'hora de regar i traure les herbes roïnes.

Per tal que els alumnes prenguen consciència de la importància d'este tipus de reg, hem plantat un jacint en un test, posant-li al costat un potet. A la part inferior del potet li hem fet un foradet amb una agulla de cap. Així la planta es rega gota a gota aprofitant-la tota la planta, la qual cosa afavoreix el seu creixement i al mateix temps estalviem aigua.

Posant terra al test

Plantem el jacint amb el potet al costat

Posem aigua al potet

PLANTEM TULIPES

El dia 11 de desembre de 2009 vam plantar cabecetes de tulipes al voltant de la valla. Quan arribarà la primavera, el nostre hort estarà molt alegre i bonic.

També tenim cura de les hortalisses plantades. Eixe dia vam anar tapant els alls que havien quedat descobets de terra.

Alumne d'Infantil plantant tulipes

Els alumnes de 3r Cicle replantant els alls

PLANTEM CEBES

El dia 23 de Febrer de 2010 vam plantar cebes.

Primer els xiquets van remoure la terra i la van adobar.

Després van fer els forats per a plantar les cebes i cada xiquet va plantar un parell de cebes.

Explicant com plantarem

Removent la terra

Posant l'adob

Cada xiquet amb una ceba

Plantant les cebes

Els majors també planten

També van plantar ginebres, arboços...


19/03/2010 19:50:14