Activitats complementàries 2008/2009

Aulari: Benlloch

Material Àfrica

Pàgina principal


06-17/10/2008. Aquest any hem volgut també ajudar als xiquets i xiquetes d'Àfrica, els quals no tenen les mateixes condicions per estudiar i aprendre que nosaltres. És per això que decidirem participar en una campanya que es va organitzar per portar material d'estudi com ara llibres, colors o motxilles que nosaltres ja no utilitzem, a aquesta part del món tant necesitada. La comunitat educativa va respondre molt bé i va facilitar gran quantitat de coses!


01/02/2009 12:00:45