Activitats complementàries 2008/2009

Aulari: La Pobla Tornesa

Dia de l'arbre

Pàgina principal


El 30 de gener de 2009 per la vesprada, tot l'aulari de la Pobla vam anar a la Font Seca a replantar la zona d'arbres que l'any passat ja havíem plantat. Vam veure que molts d'ells s'han agarrat i altres que no ho havien fet, per això portàvem carrasques i alborcers per a replantar.


15/03/2009 11:28:51