Activitats complementàries 2002/2003

Setmana de la Ràdio

Pàgina principal


La Pobla Tornesa

El dijous 6 de març de 2003, a partir de les 4 de la vesprada, vam fer ràdio des de l'escola. Tota la setmana ho vam estar preparant i al final, encara que no es va poder escoltar per tot el poble, vam oferir la nostra programació radiofònica per a la gent de la Pobla.

Marta, de 6é., fent una entrevista als més menuts, que també van cantar una cançoneta

Els alumnes de 5 anys, 1r. i 2n., ens van oferir les notícies i històries i cançons de Santa Catalina i Sant Nicolau

 Xiquets i xiquetes de 3r. i 4t. cantant una cançó. També van contar acudits, endevinalles, dites, contes,...

Marina i Encarna, l'una presentant i l'altra, explicant el projecte de Literatura Popular que treballem aquest curs. A tots i totes ens va agradar molt poder fer ràdio!

---=oOo=---

Vilanova d'Alcolea

Ràdio El Trescaire, des de Vilanova d'Alcolea

El passat 25 de març de 2003, Ràdio El Trescaire, de Vilanova d'Alcolea, va reviure un altre cop. I és que no era la primera vegada que emetíem des de l'escola, però, malgrat açò, els nervis inicials no ens els va llevar ningú. Vam començar a les 18:00 hores, per tal que els nostres pares i mares ens pogueren seguir amb tranquil·litat. Els més grans féiem de presentadors i tots els nostres companys anàven intervenint seguint un guió. El secret per a què tot anara bé era no fer soroll en l'aula on s'emetia, la qual cosa no era gens fàcil. Bo. El contingut va ser variat: cançons (fins i tot en anglés); narració de contes -del que hem treballat durant aquest curs en el projecte de Literatura Popular- amb diferents personatges; entrevistes als nostres companys estrangers (Fàbio -portugués- i Adriana -romanesa-), comentaris sobre les darreres excursions, especialment l'eixida a l'Oceanogràfic i Museu de les Ciències, la visita dels menuts a la granja de Carlos i Maria i l'estada dels grans en Benaixeve... en fi!... moltíssimes coses... De tota manera, el que ens va divertir d'allò més va ser quan, per telèfon, la gent del poble demanava cançons i les dedicava a algú. Haguérem pogut seguir més temps, però, allà cap a les 20:15 vam donar per finalitzada la sessió radiofònica. Esperem repetir aviat. Una cordial salutació des de Ràdio El Trescaire, de Vilanova d'Alcolea.

La sessió s'inicia... atenció a l'entrada en antena!

Entrevista a Adriana i Fàbio

Tots animats fent la ràdio

---=oOo=---

La ràdio: eina pedagògica.

La necessitat d'utilitzar la ràdio com a eina pedagògica naix davant del requeriment de trobar nous elements que actuen en els xiquets com a fort incentiu, i/o bé com a instrument d'investigació sobre els fets actuals i del passat. Aquesta experiència s'està realitzant en tots els pobles que conformen el CRA El Trescaire durant el mes de març de 2003. Cada aulari disposa dels estris tècnics durant una setmana per tal d'emetre els dies i hores que considera convenient d'acord amb la seua pròpia idiosincràsia i possibilitats.

Per realitzar l'experiència proposada partim de la informació que ens va subministrar, sobre tot, la tasca de recollida que hem fet sobre la Literatura Popular, però també ha estat el resultat de la voluntat pròpia de l'alumnat.

Tasca de motivació i planificació prèvia:

Escoltarem diversos programes de ràdio a l'escola. Prèviament ja haurem dit que els alumnes ho facen a casa seua durant uns dies.

Analitzarem quins tipus de programes podem fer. Anirem suggerint i apuntant.

Cal fer que la tasca siga motivadora, que els alumnes vegen que té una finalitat extraescolar.

Reflexionarem sobre la intencionalitat i els objectius del programes i dels possibles guions: per què escric?... què vull aconseguir?...

S'ha de pensar amb l'audiència o destinataris de la producció.

Elaborarem esquemes i guions.

Fase de textualitzar: convertir la intenció comunicativa en un discurs textual.

Revisarem que el text tinga exigències com coherència, cohesió, lligams temàtics, etc.

Objectius de la producció de textos:

 1. Domini de la normativa escrita de la llengua, adequada al seu nivell.

 2. Idem respecte de l'ortografia.

 3. Coneixement de l'estructura d'un text. Diferènciar si és per la ràdio o si és per ser imprés.

 4. Saber seleccionar i resumir la informació.

 5. Domini dels signes de puntuació bàsics: punt, coma, cometes, admiració, exclamació i interrogació.

És molt important que tot açò es faça de manera col·lectiva

Una de les primeres tasques a realitzar és la creació i la creença en el grup. És a dir, el grup que ha de portar a termini una programació determinada de ràdio. L'èxit individual serà l'èxit del grup.

Objectius per a la formació del grup:

 1. Adquirir un marc de pertinença al grup. Comprendre que cadascun dels rols que es posen en joc per a l'emissió d'un programa de ràdio són importants, ja que la participació de cadascun d'ells dóna com a resultat el producte que serà escoltat.

 2. Aconseguir la cooperació entre companys. El funcionament del programa de ràdio, depèn principalment de l'eficàcia del treball en grup i no només del compliment total del rol que cadascun ha d'exercir.

Activitats per fer ràdio:

Posem, en principi, tot un seguit d'activitats de les quals triarem aquelles que millor s'adeqüen als alumnes o bé insertarem d'altres que ni tan sisquera hem pensat.

 1. Obreta de teatre.

 2. Informatius escolars

 3. Concursos

 4. Endevinalles, contes, dites, refranys.

 5. Entrevistes

 6. Cançons, publicitat, anglés...

Finalitat de l'experiència i síntesi

Els alumnes -i professors- anem a treballar fora de l'horari normal de classes, per tant no tenim cap obligació de participar. A més, anem treballar amb els elements de què disposa l'escola (ràdio, micròfon, gravador, taula de mescles, etc.) gràcies a l'aportació desinteressada de l'Associació Cultural Tossal Gros de les Coves de Vinromà. Emetrem en FM, 99.05 del dial, i amb un radi de 5 km aproximadament.

Com ja s'ha esmentat abans, no només treballarem elements del currículum derivats del Pla de Compensatòria de la Literatura Popular, sinó que a més, paral·lelament, i a tall de pràctica, els xiquets treballaran en una experiència de ràdio-esbarjo, durant la qual van posar música i van donar informació del poble, de l'escola i dels seus companys (aniversaris, dies importants, etc.) en l'espai de temps que es va a determinar.

La ràdio, element bàsic de l'educació audiovisual.

La ràdio és, sens dubte, el mitjà de comunicació menys usat per part del sistema educatiu. I menys encara de manera sistemàtica. Caldria integrar el treball radiofònic en les tasques escolars, ja que la ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilitza les tasques de redacció dels alumnes. El treball radiofònic resulta un estímul que potencia les activitats escolars des de diferents perspectives:

 1. Reforça el treball en equip.

 2. Fomenta el debat i l'aprofundiment dels temes.

 3. Estimula l'ús de la comunicació oral, ensenya a utilitzar la veu, amplia el vocabulari, ensenya -en definitiva- a saber expressar-se.

 4. Incita a la reflexió i al respecte envers l'interlocutor.

 5. Responsabilitza els xiquetes i xiquetes en una tasca que va més enllà de l'activitat escolar. A més, altres xiquets i persones adultes poden avaluar el seu treball.

 6. Possibilita l'estudi, la reflexió, el debat... a partir d'una fórmula divertida.

El ventall d'experiències escolars de treball radiofònic és prou variat.

Per motivar

El fet d'introduir activitats de ràdio a l'escola no prové de l'afició de l'alumnat per la ràdio. Els alumnes no són consumidors del mitjà ràdio de manera habitual. És a l'adolescència que s'aficionen gairebé de forma exclusiva als programes musicals, bàsicament la radiofórmula. Al capdavall, els continguts dels programes de ràdio s'adrecen fonamentalment a un públic adult.

Però, atès que la ràdio incideix en aspectes fonamentals de l'aprenentatge com ara la lectura, l'expressió oral, la dicció, l'entonació, la redacció, l'estructuració d'idees... com podem renunciar a promoure activitats de ràdio a l'escola? És un bon recurs didàctic que trobem a totes les llars i que és a l'abast de tothom.

Començar una experiència de treball en l'àmbit radiofònic, encara que es tinga molt clar, sempre comporta una feina addicional. Podem pensar que no tenim el material suficient ni la formació necessària; els problemes tècnics ens trenquen massa vegades el ritme de les sessions; els resultats són palpables a mig termini; no sempre es valora la feina feta... No podem caure en el desànim. Només cal temps i constància.


09/09/2007 10:33:13