Activitats complementàries 2001/2002
La Pobla Tornesa - Benlloch - Vilanova d'Alcolea - La Torre d'En Doménech

Educació vial

Pàgina principal


PRESENTACIÓ

Sóm un C.R.A. (Centre Rural Agrupat) format per quatre escoles: La Pobla Tornesa, Benlloch, Vilanova d'alcolea i la Torre d'En Doménech.

Com que els quatre aularis estavem interessats amb el projecte d'Educació Vial, vam acordar en demanar suport didàctic a esta entitat.

JUSTIFICACIÓ

El motiu pel qual la nostra escola ha volgut treballar l'educació vial ha segut perquè considerem aquest t.t.t de gran importancia ja que moltes estadístiques sobre accidents relacionats amb el trànsit, posen de manifest que la gran majoria venen donats per una ignorància sobre aquests aspectes en xiquets amb edats compreses entre els 5 i els 17 anys.

Pensem que el lloc idoni per iniciar a l'alumne sobre aquest fenòmen és l'escola, d'ahí la nostra preocupació i responsabilitat per promoure l'educació vial.

A més, aquestes dades també reflexen, el més preocupant, ja que es demostra que la major part d'aquests accidents els sofreixen els vianants, els conductors de bicicletes i ciclomotors.

Així dons, el nostre objectiu principal no volia limitar-se al coneixement de les regles de circulació, sinó també de formar i crear actituds possitives front al fenòmen del tràfic.

OBJECTIUS

Conèixer les normes de circulació com a conductor (de bicicleta) i com a vianant.

Conèixer els principis físics i mecànics de la bicicleta i adquirir el sentit de la responsabilitat referit a la seua conducció.

Conèixer l'entorn físic de la localitat en relació amb el tràfic i desenvolupar hàbits de conciència ciutadana referits a la circulació.

Valorar la importància que té el respecte de les normes de circulació i senyals de tràfic i conèixer el seu significat.

ACTIVITATS

EDUCACIÓ INFANTIL:

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

METODOLOGÍA

Els alumnes han participat d'una manera activa en totes les activitats, ja que l'ed. Vial és un tema d'interés i per tant resulta motivador per a l'alumne.

Li hem donat molta importància a la bicicleta, ja que en realitat, és un aparell de l‘entorn habitual del xiquet, destinat a satisfer les seues necessitats i millorar la seua qualitat de vida.

Les tasques realitzades han estat variades i basades amb experiències practiques i significatives per a l'alumne.

Hem partit dels coneixements previs i experiències personals dels alumnes a partir dels quals hem ampliat amb propostes practiques.

Per contribuir a un major coneiximent i anàl·lisi del tràfic per part de l'alumne hem intentat promoure el caràcter interdisciplinar entre les diferents àrees ; Coneiximent del Medi, Castellà, Matemàtiques, Educació Física…

AVALUACIÓ

Valorem possitivament la col·laboració del coordinador/a d'Educació Vial per les seues xerrades adreçades als alumnes.

La Pobla: els alumnes d'infantil es preparen per a circular pel seu carril

Benlloch: molt atents vam escoltar la xarrada d'Educació Vial per a després practicar

La Torre: al circuit la gana vam xalar. Senyals, rotones, pas de vianants... Tot ho vam respectar!


09/09/2007 10:04:16